Poloha na podlaží

Pôdorys

Popis apartmánu

Štandardné vybavenie

Nebytový priestor, apartmán, pozostáva z obytného priestoru v štandardnej výbave- v obytných miestnostiach biele hladké steny, podlahy pripravené na položenie krytiny alebo kobercov, balkóny, okná a balkónové dvere, kúpeľňa s keramickým obkladom a dlažbou, WC, samostatné meranie spotreby elektrickej energie, vody a tepla, vykurovanie so samostatným meraním spotreby a prívodom ostrej vody, príprava teplej úžitkovej vody, meranie spotreby studenej a teplej vody.

Vlastníctvo nebytového priestoru vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do nebytového priestoru a do príslušenstva umiestneného mimo nebytového priestoru, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre nebytový priestor.

Doplnkové vybavenie
  • kryté parkovacie miesto štandardné alebo veľké podľa požiadavky 10.000€/15.000€
  • vzorový nábytok celého apartmánu bude doporučený záujemcom o ďalší prenájom apartmánu do správy hotelovou spoločnosťou

Online rezervácia

Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom čase.